A cultura empresarial como base do Código de Conduta